DANUTA OLSZEWSKA-KSIONEK

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY

JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ROSYJSKIEGO

Tel. 608120711
E-mail: olszewska@ksionek.com
Adres: Gwiaździsta 27
01-680 Warszawa - Żoliborz
(Przed przyjazdem proszę o kontakt)

Cennik

Podane ceny są cenami brutto! Nie doliczam podatku VAT!

Tłumaczenia pisemne poświadczone

Cena podana za jedną stronę rozliczeniową tekstu wynikowego czyli 1125 znaków ze spacjami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.

Cena
Tłumaczenie 40 - 50
Odpis tłumaczenia/dodatkowy egzemplarz 10
Wysyłka listem do Polski 6
Wysyłka listem za granicę 17

Tłumaczenia pisemne zwykłe i specjalistyczne

Cena podana za jedną stronę rozliczeniową tekstu oryginalnego czyli 1800 znaków ze spacjami. Cena może być wyższa w przypadku tekstów o bardzo specjalistycznej terminologii, napisanych pismem ręcznym lub w niestandardowej formie.

Cena
Tłumaczenia w kombinacji angielski-polski 40 - 50
Tłumaczenia w kombinacji rosyjski-polski 40 - 50
Tłumaczenia w kombinacji angielski-rosyjski 45 - 55

Tłumaczenia ustne

Cena podana za jedną godzinę zegarową. Czas liczony jest od godziny, na którą tłumacz został umówiony, do momentu zwolnienia tłumacza z uwzględnieniem wszelkich ewentualnych przerw powstałych z przyczyn klienta. Tłumaczenia rozliczane są w blokach 4-godzinnych.

Cena
Tłumaczenia konsekutywne 120 zł/godzina
Tłumaczenia symultaniczne 160 zł/godzina

* W przypadku tłumaczeń pisemnych cena dotyczy trybu zwykłego (6 stron dziennie), w przypadku trybu ekspresowego dolicza się 50% stawki (7-10 stron dziennie). Tłumaczenia wykonywane na ten sam dzień rozlicza się, jak w przypadku trybu ekspresowego niezależnie od liczby stron. Za 1 dzień uważa się dzień roboczy od poniedziałku do piątku bez świąt państwowych.

* Każda rozpoczęta strona liczona jest jako pełna strona, każda rozpoczęta godzina liczona jest jako pełna godzina.

* Wszystkie podane ceny to ceny brutto. Nie doliczam VAT.